DKK Stambog

Avlsrestriktioner og anbefalinger 

For at blive godkendt til avl skal sankt bernhardshunden opfylde racens avlsrestriktioner, som er en forudsætning for at afkommet kan blive stambogsført. Både hannen og tæven skal opfylde avlsrestriktionerne på parringstidspunktet. Dette gælder også hvis den ene af avlspartnerne er fra udlandet. Udover avlsrestriktionerne  har racen en række avlsanbefalinger som det er frivilligt at følge.

Forældredyrenes opfyldelse af hhv. avstrestriktioner og avlsanbefalinger er afgørende for hvilken type stambog afkommet får.

DKK opererer med to typer stambøger kaldet Basis og Basis Plus.

Basis stambøger gives til afkom hvor begge forældre opfylder racens avlsrestriktioner.

Basis Plus stambøger gives til afkom efter forældre der, udover avlsrestriktionerne, også opfylder racens avlsanbefalinger. En Basis Plus stambog bærer påskriften: “Denne hund er avlet efter Dansk Sankt Bernhard Klub og DKK’s avlsanbefalinger” 

Avlsrestriktioner:

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK. En hund med HD grad D kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)
AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK. En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)

Brug af hunde med HD og AD i avl mere end èn gang 

En hund med HD grad D kan kun bruges i avl én gang. En hund med AD grad 3 kan kun bruges i avl én gang. Såfremt hunden ønskes benyttet i avl igen, skal der foreligge en skriftlig evaluering af det første kuld, baseret på HD/AD-fotografering af mindst halvdelen af kuldet. Evalueringen skal sendes til DKK’s Sundhedsudvalg.

Avlsanbefalinger:

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Sankt Bernhard Klubs og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende desuden være opfyldt:
1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK. Hvis den ene forælder har HD status C skal den anden have HD status A eller B
2. Begge forældredyr skal før parring have AD status 0, 1 eller 2 registreret i DKK. Summen af forældredyrenes AD status må ikke være større end 2.
3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good

Der henvises herudover til

DKK’s Etiske anbefalinger for avl