Info om DSBK

Dansk Sankt Bernhard Klub, vil her give dig lidt oplysninger om klubben, samt dens arbejde m.v.

Dansk Sankt Bernhard Klub blev stiftet i 1973. Vi er en specialklub for Sankt Bernhardshunden under Dansk Kennel Klub. Vi samarbejder derfor med Dansk Kennel Klub om spørgsmål vedrørende racen.

Herudover er klubben medlem af Weltunion der Sct. Bernhard Clubs (WUSB), som er en organisation af specialklubber for Sankt Bernhards hunde over hele verden, som samarbejder for bl.a. at fremme forståelsen og kendskabet til racen, efteruddanne specialdommere m.v. WUSB afholder et skue årligt, som holdes på skift af medlemslandene. Ideen med skuet er, at skabe dialog og knytte kontakter mellem Bernhard folk verden over.

Dansk Sankt Bernhard Klub afholder egne udstillinger og skuer, og der afholdes ca. 7 udstillinger årligt, heraf 2 dobbeltudstillinger, hvor hundene bedømmes, primært af specialdommere for racen. Udstillingerne er certifikatudstillinger, hvor dommeren kan tildele certifikat til hunde af særlig kvalitet, hvilke benyttes til opnåelse af titlerne Dansk Champion og Klub Champion.

Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, skiftevis i Jylland og på Sjælland.

Herudover afholder vi, når der er stemning herfor, medlems- og opdrættermøder, hvor forskellige emner er til debat. Ligeledes afholdes der forskellige former for træf og ture, hvor det sociale samvær for 2 og 4 benede er i højsædet. Disse arrangementer, som aktivitetsudvalget står for – annonceres i vort medlemsblad- samt på hjemmesiden og på Facebook.

Klubbladet ”Bernharden” udgives nu 4 gange årligt ca. den 15. –20. i hver tredje måned, første gang i februar. Redaktionen bringer stof, som bl.a. indsendes af klubbens medlemmer. Bernhardens redaktion forsøger at lave et blad, der er interessant for alle klubbens medlemmer – såvel opdrættere, udstillere og medlemmer der ikke udstiller. I er derfor meget velkommen til at indsende historier, billeder, læserbreve m.v. til redaktionen. I Bernharden bringes også invitationer til klubbens forskellige arrangementer.

Ligeledes har klubben en hjemmeside- https://dansk-sankt-bernhard-klub.dk/  – med en opdateret hvalpeanvisning, arrangementsoversigt, opdrætterliste, klubbens love m.m. Personoversigt i.f.t. bestyrelse og udvalg og gode råd og anvisninger omkring alle udviklingsstadier fra hvalp til voksen med mange dejlige billeder af vores hunde m.m. Denne side varetages af klubbens webmaster. Udover dette er vi også på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Dansk-Sankt-Bernhard-Klub/210502035803664  

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller øvrige udvalg. Navne, adresser og telefonnumre finder du på hjemmesiden og i Bernharden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen