Retningslinier for hvalpelisten

Optagelse af hvalpekuld:

Navn, HD og AA status og DKK stambogs nr. på forældre dyrene skal opgives, samt, hvis det er muligt, indekstal på forældredyrerne og Dogbase forudsigelse på kuldet. Derudover skal der også oplyses ejers navn, adresse og tlf./mail. 

Parringer:

Samme data på forældre dyrene som ovenstående, samt navn, adresse og tlf./mail på tævens ejer. 
Registrering kan foretages umiddelbart efter parring.

Registreringen slettes automatisk efter 2½ mdr. på listen.

Omplacering:
For hunde over 6 mdr. – som af div. årsager skal omplaceres. 

Hundens data – navn og DKK stambogs nr. – samt ejers navn, adresse og tlf./mail. 

Varighed: 3 mdr. – hvorefter den slettes. 

Gebyr: Gratis

Det er opdrætterens ansvar, at orientere direkte til hvalpelisten, når der er solgt hvalpe fra kuldet, samt ved omplacering, når det ikke er aktuelt mere – således at det altid er en opdateret liste, der forefindes på klubbens hjemmeside.