Retningsliner for Avlshanner

Fra 2012 vil det være muligt at annoncere sin avlshan på klubbens hjemmeside.
Listen er tiltænkt som et godt overskueligt værktøj til klubbens opdrættere og medlemmer.

Før at en hanhund kan optages på listen, skal den p.t. opfylde de gældende krav omkring HD/AD fotografering. Ligeledes bør ejeren/ejerne af en hanhund, der stilles til avlstjeneste på listen, iagttage og følge klubbens etiske retningslinjer for opdræt i DSBK.

Da DKK pr. 9.1.2012 har sløjfet de hidtil gældende avlsgodkendelseskriterier omkring udstillingskrav skal hanhunde som er præmieret før denne dato p.t. opfylde de hidtil gældende krav.

Listen med avlshanner er udelukkende for DSBK`s danske medlemmer. 
Det er gratis at få sin hanhund med på listen. 

For at få en hanhund opført på listen, skal der sendes følgende til Jesper Thode

email: thode.stensby@mail.tele.dk

Et godt, vellignende billede af hanhunden
Hundens fulde stambogsnavn, nr.  og fødselsdato
Hundens forældre
Titler hunden måtte have opnået
Div. sundhedsoplysninger (HD/AD m.m.)
Opdrætters navn og ejers navn , tlf.nr.og emailadresse
Evt. link til ejers hjemmeside/facebook