WUSB

 

 

 

 

 

 

WUSB

Wusb er anerkendt som en fælles verdensomspændende Speialklub under FCI,
og dermed er det standardkomendie, der er lavet blevet godkendt af FCI.
Kompendiet er udarbejdet af 18 specialdommere fa hele verden og er en
uddybende og illustrativ beskrivelse  af vores FCI standard. 
Kompendiet er ikke blot en egen beskrivelse af standarden. 
Det er FCI standarden.  

Standard kompendie

FCI standard